รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าป.โทภาคพิเศษ สาขาวศ.สิ่งแวดล้อม ภาคปลาย 2561

สอบวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 1003

ชั้น 10 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ดังไฟล์แนบ