กิจกรรม CSR ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ณ ตลาดบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561