แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 22 มกราคม 2558
กำหนดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 22 สิงหาคม 2557
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกอาจารย์ 19 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 10 เมษายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น 02 มีนาคม 2560
ขอแจ้งกำหนดการจัดทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 (KU-EPT 2560) 28 ธันวาคม 2559
ข่าวความร่วมมือกับ Saga University และการเข้าร่วมประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น 12 มิถุนายน 2558
ทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 02 เมษายน 2558
ทุนการศึกษา ภาคปลายปี 2557 สำหรับนิสิตแผน ก. 29 เมษายน 2558
ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตแผน ก. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 08 กันยายน 2558