แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี2559 28 กันยายน 2559
กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 22 มกราคม 2558
กำหนดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 22 สิงหาคม 2557
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกอาจารย์ 19 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 10 เมษายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น 02 มีนาคม 2560
ขอแจ้งกำหนดการจัดทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 (KU-EPT 2560) 28 ธันวาคม 2559
ข่าวความร่วมมือกับ Saga University และการเข้าร่วมประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น 12 มิถุนายน 2558
ทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 02 เมษายน 2558
ทุนการศึกษา ภาคปลายปี 2557 สำหรับนิสิตแผน ก. 29 เมษายน 2558