แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น 02 มีนาคม 2560
ขอแจ้งกำหนดการจัดทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 (KU-EPT 2560) 28 ธันวาคม 2559
ข่าวความร่วมมือกับ Saga University และการเข้าร่วมประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น 12 มิถุนายน 2558
ทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 02 เมษายน 2558
ทุนการศึกษา ภาคปลายปี 2557 สำหรับนิสิตแผน ก. 29 เมษายน 2558
ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตแผน ก. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 08 กันยายน 2558
ทุนการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตแผน ก. 30 มกราคม 2558
ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตแผน ก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (5,000 บาท) 23 เมษายน 2558
ทุนเรียนต่อ ป.โท ฟรี ที่ Chuo University, Japan 10 เมษายน 2557
ปฏิทินการศึกษา 10 เมษายน 2557