วันที่ 11-12 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงาน Open House ของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้น้องๆนักเรียนมัธยมและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมงาน เยี่ยมชม และศึกษาข้อมูลการเรียนการสอน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย น้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาก็ได้มาเยี่ยมชมและเข้าร่วมงานเปิดบ้านวิศวกรรมของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ทำความรู้จักกับภาควิชา ชมและเข้าร่วมกิจกรรมการทดลองสาธิต ทั้งแล็บ Jar Test, Microbiology, สาธิตการวิเคราะห์ COD และการวัดเสียง และยังได้ชิมมีไอศครีมอร่อยๆ พร้อมของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย

 

ทั้งรุ่นพี่ อาจารย์ และพี่ๆบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเปิดบ้านของเรา และในอนาคตจะมาร่วมเขียนตำนานและเป็นส่วนหนึ่่งของภาควิชาเรานะคะ

 

Clips...MUST SEE!!!:

1. สัมภาษณ์น้องที่มาเข้าเยี่ยมชมบ้าน EVE KU ของพวกเรา

2. พี่ๆสาธิตและอธิบายวิธีวิเคราะห์ COD..จริงจัง จริงใจค่า

3. ตัวจิ๋วแต่จี๊ดนี่หน้าตายังไงน้าาาา

4. Jar test ค้าบบบผ้ม

 

 

พี่ๆเล่าเกี่ยวกับการเรียนที่นี่ และเรื่องราวของชาว EVE KU 

 

อธิบายให้น้องๆฟังเกี่ยวกับการทำ Jar Test

อธิบายให้น้องๆฟังเกี่ยวกับการทำ Jar Test

 

ส่องตัวจิ๋วแต่แจ๋วที่เป็นหัวใจสำคัญของการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

 

สาธิตและอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ COD..มันคืออะไรกันเนี่ย

 

เยี่ยมชมแลบพี่ๆนิสิต

 

ขอเสียงหน่อยค่าาา! แสดงการวัดเสียง

  

 ส่วนหนึ่งของพี่ๆสต๊าฟและน้องๆบางส่วนที่มาเยี่ยมบ้าน eve ของเรา.. หวังว่าจะมาเป็นรุ่นน้องพี่ๆกันนะจ๊ะ

 

บรรยากาศงาน Open House ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2018 น้องๆให้ความสนใจมากมายจ้า

 

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับทราบความต้องการและฟังข้อคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารยูนิลิเวอร์ ภายในโรงเรียนบ้านสำนัก หมู่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิศวกรรม กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โทร : ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓
  • รายละเอียด คลิกที่นี่

CAP-0231

นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่าน Web ครั้งที่ 1 ที่ https://eassess.ku.ac.th/ เริ่มวันที่ 2 - 13 มี.ค. 2558

 

 

ขอให้นิสิตทุกชั้นปีเข้าไปประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ได้ที่ https://eassess.ku.ac.th/index-2.php ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค.2558

 

 

กรอกแบบประเมินการสอนผ่าน Web ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 

ที่ ระบบการประเมินการเรียนการสอน

http://ku-ept.human.ku.ac.th/

การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

1.  ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ดูที่ attachment

 

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

 

           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครทั้ง แผน  ก  และแผน  ข   สมัครได้ทั้งเสาร์ - อาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์

 

กำหนดการรับสมัคร

ขั้นตอน

ภาคต้น

ภาคปลาย

1. รับสมัคร

-

15 ส.ค. – 28 ต.ค. 59

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

-

จันทร์ 7 พ.ย. 59

3. สอบข้อเขียน

-

เสาร์ 19 พ.ย. 59

เวลา 09.00 - 12.00 น.

4. สัมภาษณ์

-

เสาร์ 26 พย. 59

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

-

อังคาร 13 ธ.ค. 59

5. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

-

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  สมัครได้ทั้งเสาร์ - อาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์

 

สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ        สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ   สำเนาประกาศนียบัตร 2 ฉบับ

 

สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว 2 ฉบับ       

 

วิชาที่สอบ 1.  ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  2.  เคมีสิ่งแวดล้อม  3.  การจัดการปัญหามลพิษ

 

 

          วัน – เวลาเรียน:                     วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา  09.00 – 16.00  น.

          ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:            แผน  ก   220,000 บาท         แผน  ข   250,000 บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/สาขาวิชา

โทรศัพท์ 082-4439594

 facebook : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

http://eve.eng.ku.ac.th/index.php/th/

 

 

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อโครงการบัณฑิตศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

การสั่งจองชุดครุย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

กำหนดการขอจบการศึกษา ภาคปลาย 57

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี59

กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กำหนดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 - 14.30 น. ห้อง 11311 ชั้น 3
อาคาร 11 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

➡: 30 เม.ย.-6 พ.ค. 61 กำหนดการประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย ครั้งที่ 2 ที่เว็บ https://eassess.ku ac.th

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกอาจารย์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ สำหรับงานการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ สำหรับงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ชั้น ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.oo  – ๑๒.oo น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณวิรัตน์ (๐๘๔-๖๘๒-๗๑๐๘) / ดร.สมนึก (๐๘๑-๑๗๐-๖๓๔๑)

/ คุณพัชรนันท์ (๐๘๑-๗๕๕-๒๒๑๘)

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๙

หมายเลขโทรสาร : ๐๒-๙๔๒-๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๑ , ๑๑๑

เอกสารประกาศการประชุม IEE-PP 2_PEA

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น

ขอแจ้งกำหนดการจัดทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 (KU-EPT 2560)

ข่าวความร่วมมือกับ Saga University และการเข้าร่วมประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรื่องทุนการศึกษา ภาคต้น ปี 2557

สำหรับนิสิตแผน ก. (รหัสนิสิต 56, 57)
นิสิตภาคปกติ นิสิตภาคพิเศษ และนิสิตหลักสูตรนานาชาติ (จำนวน 5,000 บาท)

ได้นำเงินเข้าบัญชีให้กับนิสิตป.โท ภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ทุกคนแล้วนะคะ

ยังคงเหลือนิสิตภาคพิเศษ กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เรื่องทุนการศึกษา ภาคปลายปี 2557 สำหรับนิสิตแผน ก.
นิสิตภาคปกติ นิสิตภาคพิเศษ และนิสิตหลักสูตรนานาชาติ
นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 , 2557 (5,000 บาท)
- ผู้รับทุนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ไม่น้อยกว่า 3.00
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาใบรายงานผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
นำมาส่งที่ธุรการภาควิชาฯ ด่วน!..หมดเขตวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (เสาร์ และอาทิตย์) เปิด
พร้อมเขียนใบฝากเงินของธนาคาร (ในกรุงเทพฯ) แนบมาด้วยค่ะ
ในกรณีที่ไม่มีในกรุงเทพ ให้หักค่าโอน 30 บาท (4,970)

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรื่องทุนการศึกษา สำหรับนิสิตแผน ก. ประจำภาคต้น

ปีการศึกษา 2558 จำนวน 5,000 บาท
ขอให้นิสิตภาคปกติ นิสิตภาคพิเศษ และนิสิตหลักสูตรนานาชาติ
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 และ 2558 มาดำเนินการเขียนเอกสารใบสำคัญรับเงิน ที่ธุรการภาควิชาฯ (เปิดทุกวัน) ภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558
- นิสิตรหัส 57 จะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ไม่น้อยกว่า 3.00
- นิสิตรหัส 58 ได้รับทุกคน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาใบรายงานผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- เขียนใบฝากเงินของธนาคาร (ในกรุงเทพฯ) แนบมาด้วยค่ะ
ในกรณีที่ไม่มีบัญชีธนาคารที่เปิดในกรุงเทพ ให้หักค่าโอน 30 บาท (4,970 บาท)

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรื่องทุนการศึกษา ภาคต้น ปี 2557
นิสิตภาคปกติ นิสิตภาคพิเศษ และนิสิตหลักสูตรนานาชาติ

สำหรับนิสิตแผน ก

นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 (5,000)
- ผู้รับทุนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยนภาคปลายปีการศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 3.00

นิสิตที่เข้าศึกษา 2557 ทุกคน จะได้รับทุน (5,000)
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต (รับรองสำเนาถูกต้อง) - สำเนาใบรายงานผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ด่วน หมดเขตวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 (เสาร์ และอาทิตย์) เปิด

พร้อมเขียนใบฝากเงินของธนาคาร (ในกรุงเทพฯ) แนบมาด้วยค่ะ
ในกรณีที่ไม่มีในกรุงเทพ ให้หักค่าโอน 30 บาท (4,970)

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรื่องทุนการศึกษา ภาคปลายปี 2557 สำหรับนิสิตแผน ก.
นิสิตภาคปกติ นิสิตภาคพิเศษ และนิสิตหลักสูตรนานาชาติ
นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 , 2557 (5,000 บาท)
- ผู้รับทุนต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ไม่น้อยกว่า 3.00
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาใบรายงานผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
นำมาส่งที่ธุรการภาควิชาฯ ด่วน!..หมดเขตวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (เสาร์ และอาทิตย์) เปิด
พร้อมเขียนใบฝากเงินของธนาคาร (ในกรุงเทพฯ) แนบมาด้วยค่ะ
ในกรณีที่ไม่มีในกรุงเทพ ให้หักค่าโอน 30 บาท (4,970)

ปฏิทินการศึกษา