อ. สุชีลา พลเรือง
Sucheela Polruang

รหัสอาจารย์: E1420
ห้องพัก:
อีเมล์: fengslpo@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1035

 

 

ประวัติการศึกษา

- Diplom Ingenieur (Mechanical Engineering (Chemical Process Engineering)), RWTH Aachen University, Germany, 2553

 

ผลงาน