ดร. วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์
Dr. Varinporn Asokbunyarat 

รหัสอาจารย์: 1422
ห้องพัก:
อีเมล์: fengvoa@ku.ac.th 
โทรศัพท์: 1016

 

 

ประวัติการศึกษา

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

กลุ่มแนวทางวิจัย

ประสบการณ์โดยย่อ